دسته بندی ها

بکلایت -43LJ-43LF-43UJ-43UF-43UH تعداد 7 LED در هر خط

وضعیت:
نا موجود
هر ست 3 خط و 7 لامپ و 6 شاخه طول 862 میلی متر پشت مسی
وزن:
500
قیمت روی کالا:
557,000 تومان
قیمت فروش:
481,000
تومان
تعداد:

0

هر ست 3 خط

PCB مسی

هر خط 2 شاخه و   7 لامپ 

مناسب مدل های 43LF510V , 43LJ500T 

43LF5100-TA 43LH510V 43LH510Y 43LH511A 43LJ510VHC430DUN  43LF510V 43LF5100 43LH5100 43LH5700 43LH570A 43LH520V 43LH590 43LJ515V 43LH510V 43LH570V  43LF5100-UA 43LH590V-ZD 43LH570V-ZD 43LH510V-ZE 43LH5100-ZE 43LH5700-UD 43LH5900-UD 43LH595V-ZD 43LH575V-ZD 43LG61CH-CK 43LH5100 43LH5100-CE 43LH5100-DF 43LH5100-SF 43LH5100-ZE 43LH510N-ZE 43LH510T-DF 43LH510T-TD 43LH510V-TD 43LH510V-ZA 43LH510V-ZE 43LH510Y-TD 43LH511A-TE 43LH511T-TE 43LH513V-ZD 43LH5150-SE 43LH516A-TE 43LH518A-TF 43LH520T-TE 43LH520V-ZB 43LH5600-ND 43LH5600-SG 43LH5700 43LH5700-CD 43LH5700-DJ 43LH5700-SF 43LH5700-SJ 43LH5700-UD 43LH570A-UE 43LH570T-DJ 43LH570T-TD 43LH570V 43LH570V-ZD 43LH5730-DE 43LH5730-SE 43LH573T-DE 43LH576T-TD 43LH590T-TD 43LH590V 43LH590V-TD 43LH590V-ZA 43LH590V-ZD 43LH590Y-TD 43LH595T-TD 43LH595V-ZE 43LF5100-CA 43LF5100-DA 43LF5100-SA 43LF5100-TA 43LF5100-UF 43LF5100-ZA 43LF510A-TA 43LF510T 43LF510T-DA 43LF510T-TA 43LF510V-ZA 43LF510Y-TA 43LF513A-TA 43LF5700-NA 43LF5700-TA 43LF570T-TA 43LF570V-ZA 43LF5710-TB 43LJ5100-SB 43LJ510T-TA 43LJ510V-TD 43LJ510V-ZD 43LJ510Y-TD 43LJ514T-TA 43LJ5150-ZD 43LJ515V-ZD 43LJ515V-ZE 43LJ522T-TB 43LJ523T-TB 43LJ525T-TB 43LJ5800-ND 43LJ5820-NC 43LJ582Q-ND 43LJ5860-NC 43LW300C-CA 43LW300C-NA 43LW300C-SC 43LW300C-TA 43LW340C 43LW340C-CA 43LW340C-DA 43LW340C-SA 43LW340C-TA 43LW340C-UA 43LW340C-UF 43LW340C-ZA 43LW340H-CA 43LW341H-ZA 43LW341H-ZD 43LW342C-TA 43LW540H-SA 43LW540S-DA 43LW540S-SA 43LW540S-TA 43LW540S-UA 43LW540S-UF 43LW540S-ZA 43LW541H-TA 43LW541H-TD 43LW541H-ZA 43LW541H-ZD 43LW560H-UA 43LW560H-UD 43LW560H-UJ 43LW641H-ZA 43LW641H-ZD 43LW731H-GA 43LW760H-CA 43LX300C-CA 43LX300C-SA 43LX321C-ZA 43LX321H-ZA 43LX340H-UA 43LX340H-UF 43LX341C-CA 43LX341C-GA 43LX341C-SA 43LX341C-SB 43LX341C-TA 43LX341C-UA 43LX341C-ZA 43LX341H-CA 43LX341H-ZA 43LX343C-CA 43LX540S-DA 43LX540S-SA 43LX540S-TA 43LX540S-UA 43LX540S-ZA 43LX541H-GA 43LX541H-NA 43LX541H-SB 43LX541H-TA 43LX541H-ZA 43LX560H-UA 43LX560H-UC 43LX560H-UF 43LX570H-UA 43LX570H-UC 43LX570H-UF 43LX570M-UA 43LX570M-UF 43LX761H-CA 43LX761H-GA 43LX761H-NA 43LX761H-TA 43LX761H-ZA 43LX765H-GA 43LX770H-UA 43LX770M-UA 43LX774H-UA 43LX774M-UA