دسته بندی ها

یک خط بکلایت الجی 55LA 55LN پنل آیوAUO لنز درشت

وضعیت:
موجود
تعداد 12 لامپ در یک خط
وزن:
600
قیمت روی کالا:
150,000 تومان
قیمت فروش:
135,000
تومان
تعداد:

10

پشت آلومینیوم با چسب آبی سیلیکونی 

مناسب مدل های 

55LA6130-ZB 55LA6134-ZB 55LA6136-ZB 55LA613S-ZA 55LA613S-ZA 55LA613S-ZA 55LA613S-ZB 55LA613V-ZA 55LA613V-ZB 55LA6200 55LA6200-CN 55LA6205-UA 55LA6208  55LA620S 55LN5100-UB 55LN5200-UB 55LN5310 55LN5400-UA 55LN5400-ZA 55LN5403-ZA 55LN5404-ZA  55LN5405-ZA 55LN5406-ZA 55LN540B-ZA 55LN540R-ZA  55LN540S-ZA 55LN540U-ZA 55LN540U-ZB 55LN540V-ZA 55LN541U-ZB 55LN541V-ZC 55LN549E-UA  55LN555V-ZD 55LN5600-UI 55LN5700 55LN5700-UH 55LN5707-ZA 55LN5708-ZA 55LN5708-ZE 55LN570R-ZA 55LN570S-ZA 55LN570S-ZE 55LN570U-ZA 55LN570V-ZA 55LN570V-ZE 55LN5757-ZE 55LN5758-ZE 55LN575R-ZE 55LN575S-ZE 55LN575U-ZE 55LN575V-ZE 55LN5778-ZK 55LN577S-ZK 55LN577V-ZK 55LN5788-ZE 55LN578S-ZE 55LN578V-ZE 55LN5790-UI 55LN6108-ZB 55LN610S-ZB 55LN610V-ZB 55LN6138-ZB 55LN613S-ZB  55LN613V-ZB

  • محصولات مشابه