دسته بندی ها

بک لایت 40 اینچ تلویزیون سامسونگ مدل 40H و 40J بدنه مس 40H6430

وضعیت:
موجود
تعداد 10 شاخه 5 خط هر خط 9 لامپ 3 ولتی طول 836 میلی متر
وزن:
500
قیمت فروش:
580,000
تومان
تعداد:

15

بکلایت پشت مسی با لنز کره ای درجه یک بدون لکه و هاله فول پک

تعداد 10 شاخه 5 خط هر خط 9 لامپ 3 ولتی طول 836 میلی متر 

قابل استفاده در مدل های 

UA40H6400ARMXL UA40H6340AKXMR UA40H6300AWXZW UA40H6300AWXXY UA40H6300ARXEG UA40H6300ARXMM UA40H6300ARXSJ UA40H6300ARXTW UA40H6300ARXUM UA40H6300ARXWT UA40H6300ARXXM UA40H6300ARXXP UA40H6300ARXZN UA40H6300ASXRD UA40H6400ARXSJ UA40H6400ARXSW UE40H5000AKXZT UE40H5000AWXBT UE40H5000AWXXC UE40H5000AWXXH UE40H5000AWXXN UE40H5000AWXZF UE40H5000AWXZG UE40H5005AKXXE UE40H5020AKXRU UE40H5020AKXUA UE40H5000AKXXU UE40H5000AKXXH UE40H5000AKXUA UA40H6400ARXXM UA40H6400ARXXP UA40H6400ASXRD UA40H6400AWXXD UA40H6400AWXXY UA40H6400AWXZW UA40J5100AWXAB UE40H5000AKXBT UE40H5000AKXKZ UE40H5000AKXRU UE40H5030AKXXU UA40H6300AKXXT UA40H5100AKXXT UA40H5100ARXWT UA40H5100ARXXD UA40H5100ARXXM UA40H5100ARXXP UA40H5100ARXZN UA40H5100AWXSQ UA40H5100AWXXD UA40H5100AWXZW UA40H5100EKXXA UA40H5140AKXKE UA40H5100ARXUM UA40H5100ARXTW UA40H5100ARXSW UA40H5100AKXXV UA40H5100ARLSG UA40H5100ARLXL UA40H5100ARMXL UA40H5100ARXBG UA40H5100ARXEG UA40H5100ARXMM UA40H5100ARXMZ UA40H5100ARXSJ UA40H5100ARXSK UA40H5140AKXLY UA40H5140ARMXL UA40H5150ARXXM UA40H5270ASXEG UA40H5270ASXMM UA40H5270ASXMV UA40H5270ASXRQ UA40H5270ASXTW UA40H5270ASXUM UA40H5270ASXWT UA40H5270ASXZN UA40H6200AKXKE UA40H5150ARXXD UA40H5150AKXXV UA40H5142ARXXM UA40H5140ARXMM UA40H5140ARXMZ UA40H5140ARXTW UA40H5140ARXUM UA40H5141AKXMR UA40H5141AKXXT UA40H5141ARXUM UA40H5142AKXXV UA40H5142ARXEG UA40H5142ARXUM UA40H6200AKXXA UA40H5500AWXXD HG40AC690DWXEG HG40AD690DJXXZ HG40AD690DJXZK HG40AD690DKXNG HG40AD690DKXXA HG40AD690DKXXD HG40AD690DKXXM HG40AD690DKXXS HG40AD690DKXXT HG40AD690DKXXV HG40AD690DWXEG HG40AD680DJXXZ HG40AC695DTXXT HG40AC695DKXXV HG40AC690DWXMN HG40AC690DWXXD HG40AC690DWXXL HG40AC690DWXXM HG40AC690DWXXP HG40AC690DWXXS HG40AC690DWXXY HG40AC690DWXZN HG40AC690DWXZW HG40AC695DKXXT HG40AD690DWXXL HG40AD690DWXXP LH40DBDPLGC/CI LH40DBDPLGC/EN LH40DBDPLGC/NG LH40DBDPLGC/RU LH40DBDPLGC/UE LH40DBDPLGC/XD LH40DBDPLGC/XF LH40DBDPLGC/XL LH40DBDPLGC/XM LH40DBDPLGC/XP LH40DBDPEGC/XD HG40ND690DFXZS HG40ED696DBXEN HG40AD690DWXXY HG40AD690DWXZN HG40EC690DBXCI HG40EC690DBXRU HG40EC690DBXXC HG40EC690DBXXU HG40ED690DBXCI HG40ED690DBXEN HG40ED690DBXRU HG40ED690DBXXU LH40DBDPLGC/XS HG40AC690DJXZK HG40NC670DFXZA HG40ND678DFXZA HG40ND677DFXZA HG40ND670DFXZA LH40DCEPLGA/GO LH40DCEMLGA/GO HG40NE690BFXZA HG40ND694MFXZA UA40J5500AKXBG UA40J5500AKXKE UA40J5500AKXMR HG40ND690DFXZA LH40DBEPLGA/GO LH40DMEPLGA/GO TS02 US03 HG40NC677DFXZA HG40NC678DFXZA HG40NC690DFXZA HG40NC691RFXZA HG40NC693DFXZA LH40DBDPLGA/ZA SS01 LH40DMDPLGA/ZA LH40DMDSLGA/ZA LH40DSDSLGA/ZA LH40RMDPLGA/ZA US04 UA40J5500AKXXD UA40J5500AKXXM UA40J5500AWXXY UA40J5505AKXXM UA40J5520AKXXV UA40J5570AULXL UA40J6200AKXXT UA40J6200AKXXV UA40J6200ARXEG UA40J6200ASXNZ UA40J6200AWXXY UA40J6200AWXZW UA40J5500AWXAB UA40J5500ASXNZ UA40J5500ARXZN UA40J5500AKXXS UA40J5500AKXXT UA40J5500AKXXV UA40J5500AKXZN UA40J5500ARXEG UA40J5500ARXMZ UA40J5500ARXSK UA40J5500ARXTW UA40J5500ARXUM UA40J5500ARXXP HG40AC690DJXXZ LH40DMDPLGC/ZW LH40DMEPLGC/XS LH40DMEPLGC/XT LH40DMEPLGC/XV LH40DMEPLGC/XY LH40DMEPLGC/ZB LH40DMEPLGC/ZW LH40DMEPLGV/ZD LH40RMDELGI/EN LH40RMDELGW/CI LH40RMDELGW/EN LH40DMEPLGC/XP LH40DMEPLGC/XM LH40DMEPLGC/XL LH40DMDPLGK/EN LH40DMDPLGV/ZD LH40DMEPLGC/CI LH40DMEPLGC/EN LH40DMEPLGC/NG LH40DMEPLGC/RU LH40DMEPLGC/UE LH40DMEPLGC/XA LH40DMEPLGC/XD LH40DMEPLGC/XF LH40RMDELGW/RU LH40RMDNLGG/PE UA40H5500ARXMM UA40H5500ARXSJ UA40H5500ARXSW UA40H5500ARXTW UA40H5500ARXUM UA40H5500ARXXM UA40H5500ARXXP UA40H5500ARXZN UA40H5500ASXRD UA40H5500AWXJG UA40H5500ARXEG UA40H5500ARLXL UA40H5500AKXXV LH40RMDNLGG/ZP LH40RMDNLGG/ZS LH40RMDPLGU/EN LH40RMDWLGU/UF UA40H5500AKXKE UA40H5500AKXMR UA40H5500AKXXA UA40H5500AKXXM UA40H5500AKXXS UA40H5500AKXXT UA40H5500AWXSQ LH40DMDPLGC/XY LH40DBDPLGC/XT LH40DBEPLGC/XS LH40DBEPLGC/XY LH40DBEPLGV/ZD LH40DCEMLGC/EN LH40DCEMLGC/RU LH40DCEMLGC/XF LH40DCEMLGC/XL LH40DCEPDGC/XL LH40DCEPLGC/CI LH40DCEPLGC/EN LH40DBEPLGC/XP LH40DBEPLGC/XL LH40DBEPLGC/XF LH40DBDPLGC/XY LH40DBDPLGV/ZD LH40DBEPDGC/XL LH40DBEPLGA LH40DBEPLGC/CI LH40DBEPLGC/EN LH40DBEPLGC/NG LH40DBEPLGC/RU LH40DBEPLGC/UE LH40DBEPLGC/XD LH40DCEPLGC/NG LH40DCEPLGC/RU LH40DMDPLGC/NG LH40DMDPLGC/RU LH40DMDPLGC/UE LH40DMDPLGC/XA LH40DMDPLGC/XD LH40DMDPLGC/XF LH40DMDPLGC/XL LH40DMDPLGC/XM LH40DMDPLGC/XP LH40DMDPLGC/XS LH40DMDPLGC/EN LH40DMDPLGC/CI LH40DCEPLGV/ZD LH40DCEPLGC/UE LH40DCEPLGC/XF LH40DCEPLGC/XL LH40DCEPLGC/XM LH40DCEPLGC/XP LH40DCEPLGC/XS LH40DCEPLGC/XV LH40DCEPLGC/XY LH40DCEPLGC/ZB LH40DCEPLGC/ZW LH40DMDPLGC/XT SMT-4032/US UN40H5550AGXZD UE40H5570SSXXH UE40H5570SSXXC UE40H5570ASXTK UE40H5505AKXXE UE40H5500AYXZT UE40H5500AWXZF UE40H5500AWXXN UE40H5500AWXXH UE40H5500AWXXC UE40H5500AKXXU UE40H5500AKXXH UE40H5570SSXXN UE40H5570SSXZG UN40H5550AFXZX UN40H5500AKXZL UN40H5500AHXPA UN40H5500AGXZS UN40H5500AGXZD UN40H5500AGXUG UN40H5500AGXPR UN40H5500AGXPE UN40H5500AFXZX UN40H5500AFXZP UN40H5500AFXZC UE40H5500AKXUZ UE40H5500AKXUA UE40H5500AKXRU UE40H5500AKXMS UE40H5500AKXKZ

در یک کلمه همه چیز عالی بود. خیلی راضی بودم
سه شنبه 15 مهر 1399 - 23:54:00